چه کلمه هایی برای اسم شرکت مناسب هستند
 1. هنگام طراحی اسم برای شرکت باید از کلمه های ایرانی استفاده کرد.
 2. کلمه هایی که برای اسم شرکت استفاده می شوند، باید مورد قبول فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.
 3. در انتخاب اسم برای شرکت نباید از کلمه لاتین استفاده کرد
 4. اسم شرکت نباید با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
 5. اسم شرکت نباید تکراری باشد علاوه بر اینکه حداقل دو کلمه از سه کلمه اسم شرکت باید با اسم شرکتهای ثبت شده دیگر متفاوت باشند.
 6. در انتخاب اسم شرکت باید حداقل سه کلمه خاص و مستقل وجود داشته باشد.
 7. عبارت های >توصیفی جزء کلمه های اصلی اسم شرکت شمرده نمی شوند.
 8. برای ثبت شرکت استفاده از اعداد به صورت ریاضی در اسم شرکت قابل قبول نیست. اما ثبت اسم شرکت با نمایش حروفی اعداد قابل قبول است.
 9. در اسم شرکت نمی توان از کلمه هایی استفاده کرد که به سازمان خاصی اختصاص دارند.
 10. استفاده از نام یا القاب مشاهیر هنگام انتخاب اسم برای شرکت باعث ایجاد مشکل در ثبت شرکت می شود.
 11. در انتخاب اسم برای شرکت باید شکل کامل کلمه استفاده شود. استفاده از قسمتی از کلمه در اسم شرکت قابل قبول نیست.