فهرست کلمه هایی که انتخاب آنها برای اسم شرکت ممنوع است
  • استفاده از کلمه‌های ملی، ملت، ایران، کشور، مردم فقط برای شرکتهای دولتی مجاز است و استفاده از این کلمات در اسم شرکتهای خصوصی ممنوع است.
  • استفاده از کلمات ایتال، بیو، دکور، دکوراسیون، ایده‌آل، تکنیک، تکنو، فانتزی، کارواش، کنترل، سیستم، دیتا، مدرن، استار، برد، میکرو، فامیلی و... در اسم شرکتممنوع است.
  • در طراحی اسم شرکت نمی‌توان از کلمه‌های بنیاد، سازمان، کانون، کمپ، موسسه، دفتر و... استفاده کرد.
  • در اسم شرکت سهامی خاص یا شرکت مسئولیت محدود استفاده از اسامی افراد مثل ایمان، شهرزاد، امیر، سهراب، سارا، و... ممنوع است.
  • استفاده از اسامی سیاسی، مذهبی مثل رهبر، امام، دولت، مجلس، شیعه، کوثر، اسلام، مسجد، محراب، و... در نام شرکت سهامی خاص یا شرکت مسئولیت محدود ممنوع است
  • دسته‌ای دیگر از کلمات هستند که برای استفاده از آنها در اسم شرکت باید از مراجع مرتبط مجوز گرفت. تعدادی از این کلمات به شرح زیر است:
  • برای استفاده از کلمه‌های بسیج، جهاد، ارتش، سپاه، ایثارگر، شاهد، شهید، آزاده، جانباز، نظام، التظام، و ... در اسم شرکت لازم است از نهادهای مربوطه مجوز های لازم اخذ شود.
  • استفاده از کلمه‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، اسم شرکت درصورتی که شرکت برای فعالیت های مربوط مجوز داشته باشد امکان پذیر است.
  • در اسم شرکت به شرطی می‌توان از کلمه های دادگستر، عدل، و امثال اینها استفاده کرد که مجوز استفاده از آنها را اخذ کرده باشید